Bokcirkeln blai-blai

måndag 9 december 2013

Januari 2014 Det enda könet : varför du är förförd av den ekonomiske mannen och hur det förstör ditt liv och världsekonomin, av Katrine Kielos

Samtliga medlemmar i Blai-blai träffades hemma hos Jennie och avhandlade "Det enda könet". Med bland annat en nationalekonom med i blai-blai-gänget fick Katrine Kielos debattbok utstå en hel del kritik. Men de samlade såg även att boken hade många poänger och den väckte många frågor. Bra diskussionsmaterial, men kanske inte så lyckad om du betraktar den som en handbok i ekonomisk teori och forskning.
/Anders

Till mötet läste vi
Det enda könet : varför du är förförd av den ekonomiske mannen och hur det förstör ditt liv och världsekonomin, av Katrine Kielos 

Anders valde böcker och temat var det lättsamma ämnet ekonomi. Bortröstade böcker:

Inga kommentarer: