Bokcirkeln blai-blai

måndag 2 december 2002

December 2002- Morfin av Tomas jacobsson


Diskussionsgruppen Lai-lai omvandlades till bokcirkeln Blai-blai och på mötet diskuterades cirkelns första bok: Morfin av Tomas Jacobsson.
"Oerhört pretentiös och bitvis komisk", var cirkelns hårda dom. Vissa partier i boken lästes upp högt och folk skrattade sig fördärvade...

Inga kommentarer: